ساعت و برنامه اکران فیلم‌ها
نامزدهای بخش مستند نامزدهای بخش سودای سیمرغ
نامزدهای بخش فیلم کوتاه بازماندگان فجر 36