ویدیوهای هنرمندان

نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: عادل فردوسی پور
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: احسان علیخانی
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: آرش ظلی پور
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: علی ضیاء
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: مهران مدیری
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: کامران تفتی
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: حسین دهباشی
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: فریدون جیرانی
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: سروش صحت
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: رضا رشیدپور
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: رامبد جوان
نامزد های بهترین چهره ی تلویزیونی: پژمان بازغی