بنیامین بهادری مجری برنامه«ماه ماه» ماه رمضان
یادداشت تند روزنامه جوان علیه مجری شدن بنیامین بهادری
در پی مجری شدن بنیامین بهادری در ویژه برنامه ماه رمضان شبکه سه در برنامه « ماه ماه» روزنامه جوان تنقاد تندی از این خواننده و بازیگر کرده استو در ادامه یادداشت تند روزنامه جوان را با یکدیگر می‌خوانیم.
17 اردیبهشت 1398
مطبوعات
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...