نگاهی به ساختار دراماتیک بازی تاج و تخت (بخش دوم)
سعید نیکورزم: باید اعتراف کرد که حل کردن و جمع‌بندی ناگهانی تمام این معماها نمی‌تواند باورپذیر باشد و اثر خوشایندی داشته باشد و در نهایت باید گفت که سازندگان سریال بازی تاج و تخت کار سختی در این سیزده قسمت باقی مانده در پیش روی خود دارند.
24 مهر 1396
نقد سریال خارجی