قسمت دوم/ پرونده اختصاصی منظوم برای فیلمبرداران مطرح ایرانی
از شاعر تصویر سینمای ایران تا یار همیشگی وودی آلن/ فیلمبرداران ایرانی را بیشتر بشناسید
تاریخ سینمای ایران دین ادا نشده و بدهی سنگینی به مدیران فیلمبرداری فیلم های ایرانی دارد فیلم های ایرانی و فیلمسازان همواره در ارتباطی خاص با فیلمبرداران آثار خود معمولاً شکل دهی حال و هوای فیلمشان به لحاظ بصری را یک سر به عهده آنان می سپارند.
19 آبان 1397
ترین ها
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...
همراه با فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در آخر هفته ای بارانی