پایتخت 6 در راه است
بازگشت «بهبود» به پایتخت 6 / حضور پررنگ‌تر «بهتاش »
سیروس مقدم کارگردان «پایتخت»: ما بهبود را زنده کردیم و او را از شاخ آفریقا به قصه بازگرداندیم.
24 آذر 1398
اخبار تلویزیون
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...
منظوم خبرگزاری نیست!
ما خبرگزاری نیستیم! اما می‌توانید آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر را در منظوم بخوانید. شما نیازی ندارید برای خواندن اخبار سینما و تلویزیون به چند خبرگزاری سر بزنید! کافیست تنها به منظوم بیایید. ما سعی می‌کنیم اخبار را در نهایت امانت‌داری و بدون هرگونه دست بردن در متن خبر، به طور مستقیم و با ذکر منبع در اختیار شما قرار دهیم. کافیست در منظوم باشید تا بتوانید تمام حوادث و رویدادهای هنری را نظاره کنید!