صدورمجوز برای اکران دو فیلم در ساعات تعطیلی سینماها در روز۱۵خرداد
"سرخپوست" و "شبی که ماه کامل شد" روی پرده های سینما می‌آیند
با وجود تعطیلی سینماها تا ساعت ۱۷ در روز ۱۵ خرداد، وزارت ارشاد برای دو فیلم «شبی که ماه کامل شد» و «سرخپوست» مجوز بلیت‌فروشی برای سانس‌های پیش از این ساعت را صادر کرده است.
13 خرداد 1398
تحلیل و گزارش
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...
تکرار فرصت‌سوزی«نوروز» در«فطر»
5 پیش بینی برای فصل پایانی بازی تاج و تخت