نگاهی به تمام حواشی سریال گاندو
از درخواست برای فصل دو سریال "گاندو" تا پاسخ عوامل فیلم به رییس دفتر رییس جمهور
اخیر سرایل گاندو که سریالی ضدجاوسوسی بود به اتمام رسیده است. در این راستا این سریال دارای حواشی زیادی بوده است از تقدیر نمایندگان مجلس تا معترض شدن دفتر ریاست جمهوری، همه و همه را در این خبر بخوانید. با منظوم همراه باشید.
3 روز قبل
اخبار سینما
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...
منظوم خبرگزاری نیست!
ما خبرگزاری نیستیم! اما می‌توانید آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر را در منظوم بخوانید. شما نیازی ندارید برای خواندن اخبار سینما و تلویزیون به چند خبرگزاری سر بزنید! کافیست تنها به منظوم بیایید. ما سعی می‌کنیم اخبار را در نهایت امانت‌داری و بدون هرگونه دست بردن در متن خبر، به طور مستقیم و با ذکر منبع در اختیار شما قرار دهیم. کافیست در منظوم باشید تا بتوانید تمام حوادث و رویدادهای هنری را نظاره کنید!