اکران مردمی فیلم «دارکوب» با حضور بازیگران و عوامل

اکران مردمی فیلم «دارکوب» ۲ مرداد ماه با حضور محمود رضوی، بهروز شعیبی، سارا بهرامی و سایر هنرمندان و عوامل فیلم در پردیس ملت برگزار شد. گزارش تصویری این اکران را ببینید.
اکران مردمی فیلم «دارکوب» با حضور بازیگران و عوامل
اکران مردمی فیلم «دارکوب» با حضور بازیگران و عوامل
اکران مردمی فیلم «دارکوب» با حضور بازیگران و عوامل
اکران مردمی فیلم «دارکوب» با حضور بازیگران و عوامل
اکران مردمی فیلم «دارکوب» با حضور بازیگران و عوامل
اکران مردمی فیلم «دارکوب» با حضور بازیگران و عوامل
اکران مردمی فیلم «دارکوب» با حضور بازیگران و عوامل
اکران مردمی فیلم «دارکوب» با حضور بازیگران و عوامل