عضویت از دی 1397
ستاره 679
بررسی 6
لیست 0
مشارکت 3
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی مهدی فرهمند
فارغ التحصیل کارگردانی سینما
منتقد
ستاره‌ها
679