تاریخ تولد: 1383/08/07 | عضویت از مرداد 1398  |  شیراز
ستاره 17
بررسی 21
لیست 1
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی پرسا صادقی
سنگی را اگر به رودخانه‌ای بیندازی، چندان تأثیری ندارد. سطح آب اندکی می‌شکافد و کمی موج برمی‌دارد. صدای نامحسوس «تاپ» می‌آید، اما همین صدا هم در هیاهوی آب و موج‌هایش گم می‌شود. همین و بس.
ستاره‌ها
17