تاریخ تولد: 1378/12/08 | عضویت از شهریور 1397
ستاره 528
بررسی 268
لیست 7
مشارکت 11
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی علی فیلم بین
گاهی لب های خندان از گونه های گریان بیش تر درد میکنند!
ستاره‌ها
528