تاریخ تولد: 1378/12/08 | عضویت از شهریور 1397
ستاره 751
بررسی 372
لیست 8
مشارکت 12
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی علی فیلم بین
گاهی لب های خندان از گونه های گریان بیش تر درد میکنند!
ستاره‌ها
751