تاریخ تولد: 1380/07/21 | عضویت از خرداد 1400  |  تبریز
ستاره 254
بررسی 4
لیست 0
مشارکت 7
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی علی دشتی
علی دشتی هنوز متنی برای معرفی خودش ننوشته است.
ستاره‌ها
254