عضویت از مرداد 1398  |  تهران
ستاره 75
بررسی 4
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی فرشید عماد
کارشناسی سینما از دانشگاه اصفهان
ستاره‌ها
75