عضویت از مرداد 1396
امتیاز 18،263
ستاره 451
بررسی 109
لیست 3
مشارکت 89
نمودار فعالیت‌های هفتگی
Ads
بیوگرافی راد شهبازی
آکیرا کوروساوا:
- سینما رسانه‌ی مناسبی برای توضیح دادن نیست. مخاطب را باید در درک محتوای فیلم آزاد گذاشت.
ستاره‌ها
451
Ads