تاریخ تولد: 1370/02/13 | عضویت از اسفند 1397
ستاره 4،993
بررسی 28
لیست 8
مشارکت 586
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی سامان راحمی
سینما همان زندگیست، منهای تکه های کسالت آور آن.
«نقل به مضمون»
ستاره‌ها
4،993