تاریخ تولد: 1378/05/19 | عضویت از بهمن 1397  |  تهران
ستاره 20
بررسی 17
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی مهدی سلطانی
عضو کوچکی از سینمای ایران
ستاره‌ها
20