عضویت از مرداد 1397
ستاره 1،028
بررسی 391
لیست 27
مشارکت 74
ایجاد اثر جدید
بیوگرافی دارا
چشم ها پنجره روح هستن
هر چیزی ارزش دیدن نداره
ستاره‌ها
1،028