عضویت از آذر 1400
ستاره 62
بررسی 0
لیست 1
مشارکت 11
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی مجید پیری زاده
خواب دیدم پروانه هستم.حالا که از خواب بیدار شدم دیگر نمیدانم کسی هستم که خواب دیده پروانه شده یا پروانه ای هستم که رویای آدم شدن را میبینم
ستاره‌ها
62