عضویت از فروردین 1400
ستاره 90
بررسی 13
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی علیرضا محمدزاده
برخی نمرات ۱۰ صرفا جهت کمک به نمره نا عادلانه فیلم ها و سریال هاست
ستاره‌ها
90