عضویت از اردیبهشت 1400
ستاره 640
بررسی 42
لیست 2
مشارکت 103
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی یوسف
یوسف هنوز متنی برای معرفی خودش ننوشته است.
ستاره‌ها
640