عضویت از مرداد 1397
ستاره 1،073
بررسی 450
لیست 29
مشارکت 75
بیوگرافی دارا
چشم ها پنجره روح هستن
هر چیزی ارزش دیدن نداره
ستاره‌ها
1،073