عضویت از خرداد 1396
ستاره 225
بررسی 11
لیست 0
مشارکت 36
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی امیرمسعود کاری
دانش آموز مقطع متوسطه اول که عشق فیلم و فیلمبازی است ، منتقد و نظریه پرداز فیلم
ستاره‌ها
225