نظرات مردم (1 نظر)

راد شهبازی
تبریک به سازندگان و عوامل فیلم خوک ، این فیلم در بیستمین دوره جشن بزرگ سینمای ایران ، با ۱۰ نامزدی به همراه فیلم بدون تاریخ ، بدون امضا پیشتاز است
1
1 هفته قبل