نظرات مردم (2 نظر)

ⓨⓞⓤⓝⓔⓢ
قدمی رو به عقب از عقب تر !
1 لایک
0 نظر
2 ماه پیش

راد شهبازی
در این مطلب اشاره شد به اینکه هویت خوک هرگز فاش نمی شود و ما متوجه نمی شویم به چه دلیلی خوک کارگردانان را یکی یکی می کشد ! موضوع فیلم همین است ، اصلا اگر مفهوم فیلم را به خوبی متوجه شوید ، دیگر این مسائل برایتان اهمیت نخواهد داشت ! خوک موجودیست حقیر و کوچک که در زندگی روزمره اش تنها هرروز میخورد و میخوابد ! این است مفهوم خوک که برسر کارگردانان هک شده ، در اواخر فیلم نیز خوک قطعه ای سر می دهد که کامل کننده مفهوم فیلم است (باشد که عشق عاری شود از گناه ) دیگر اهمیتی ندارد که هویت خوک فاش نشود یا ...
1 لایک
0 نظر
2 ماه پیش