ایتالیا ایتالیا / نقد

روایتی تکه تکه از اعتراف، خیانت، قضاوت و سفارت

محمدصادق باطنی : زایمان – مرگ بچه – افسردگی – دوس پسر – گیر ندادن – قضاوت – نکن! – برفا – شام با رضا – حامد: – خیانت کردی؟ – برفا: – توچی؟ – شک – تردید – دعوا – ادامه فیلم ...
روایتی تکه تکه از اعتراف، خیانت، قضاوت و سفارت
12 بهمن 1395
شناسه نقد : 3209716
منبع: مدرسه آینه
نظرات مردم (1 نظر)
آزاده سلطانی
چه نقد بامزه ای..
0 لایک
0 نظر
1395/11/12