گالری ویدیو ایتالیا ایتالیا (1395)

رونمایی از سکانسی از فیلم ایتالیا ایتالیا
رونمایی از سکانسی از فیلم ایتالیا ایتالیا
رونمایی از تیزر فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا
رونمایی از تیزر فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا
تیزر فیلم «ایتالیا ایتالیا» فیلمی موزیکال و کمدی
تیزر فیلم «ایتالیا ایتالیا» فیلمی موزیکال و کمدی
تیزر فیلم سینمایی «ایتالیا ایتالیا» با بازی حامد کمیلی
تیزر فیلم سینمایی «ایتالیا ایتالیا» با بازی حامد کمیلی