دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا (1395)

(حامد کمیلی): من دوستت دارم و این به تو ربطی نداره ...