هزارپا / نقد

یک خشت نافرم !

برومند شکری : فیلم هزارپا با وجود نواقص از تدوین خوبی برخوردار نیست و سکانس‌های بی‌ربط فراوانی در آن دیده می‌شود. اگر چه همین موضوع ممکن است از نگاه مخاطبی که شیفته بازیگران و موضوع قصه است دیده نشود ولی حداقل انصافی که کارگردان می‌توانست به خرج بدهد این بود که شعور مخاطب را با چنین اقدامی‌به سخره نمی‌گرفت.
یک خشت نافرم !
23 مهر 1397
شناسه نقد : 3021297
منبع: سرزمین هنر
نظرات مردم (1 نظر)
استنلی کوبریک
یک فیلم جلف مبتذل با بازیگران ضعیفی که فقط میرقصند
0 لایک
0 نظر
1397/07/25