دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی هزارپا (1396)

(جواد عزتی): رضا تو هشت سال موقعیت جبه رفتنشو داشتی نرفتی.تو اولین مفقود الاثر جبه ای.روز اول جنگ غیب شدی رفتی یه گوشه ای
(جواد عزتی): رضا!رضا!جانباز باید جبه دیده باشه باید جبه رفته باشه،بابا تو اخرین ارتباطت با جبه همون کیف بسیجیه بود که زدیم
(رضا عطاران): من گفتم یه نفر رو بیار کتکش بزنم، اگه قرار بود خودم کتک بخورم احتیاج به هماهنگی بود؟؟!!؟؟
ممنونم خانوم، هیچکس تا الان اینجوری بهم پا نداده بود!
(جواد عزتی): رضا خدا پول رو به کیا داد
(جواد عزتی): کسی رو سراغ نداری بخواد با یک جیب بر ازدواج کنه