عضویت از فروردین 1397  |  تهران
ستاره 95
بررسی 155
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی سید
میگن اگه چوپان نباشه گوسفندها تلف میشن، یا گم میشن یا گرگ بهشون میزنه یا از گرسنگی میمیرن، چون مغز ندارن. هرکی که مغز نداره به چوپان احتیاج داره، یه چوپان دلسوز... چوپان حکم پدر گوسفندهارو داره، آدم بدون پدر هیچی نیست. این چوپانه ما همه گوسفنداشیم، اون به
ستاره‌ها
95