تاریخ تولد: 1377/07/13 | عضویت از مرداد 1396
امتیاز 288،591
ستاره 21،465
بررسی 178
لیست 2
مشارکت 123
نمودار فعالیت‌های هفتگی
Ads
بیوگرافی Amir
movie & music lover
Ads
ستاره‌ها
21،465
Ads