تاریخ تولد: 1355/10/16 | عضویت از مرداد 1400
ستاره 36
بررسی 0
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی امیر دلجو
امیر خوشقدم (دلجو)۴۶ سن مجرد _اصالت کردستانی- بچه جمهوری چاراه کارگر جنوبی فعلا مهرشهر کرج
ستاره‌ها
36