عضویت از مرداد 1396
ستاره 24،053
بررسی 246
لیست 2
مشارکت 124
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی امیر نوربخش
! You lose
ستاره‌ها
24،053