حواشی «مریم کاویانی» (2 حاشیه)

وی در یک خانواده ۴ نفره با پدر و مادر و یک برادر کوچکتر از خودش زندگی می‌کند.
شغل اصلی وی پرستاری بوده و از سال (۱۳۸۱) به صورت اتفاقی بازیگری را آغاز کرده‌است.