گالری ویدیو مریم کاویانی

انتشار تیزر فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»
انتشار تیزر فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»
نخستن تیزر و لوگوی فیلم سینمایی"یک کیلو و بیست و یک گرم "رونمایی شد
نخستن تیزر و لوگوی فیلم سینمایی"یک کیلو و بیست و یک گرم "رونمایی شد
گفتگوی حاشیه ساز با مریم کاویانی
گفتگوی حاشیه ساز با مریم کاویانی
صحبت های مریم کاویانی درباره حقوق کم پرستاری در «دورهمی»
صحبت های مریم کاویانی درباره حقوق کم پرستاری در «دورهمی»