گالری عکس فرامرز هوتهم

1 از 1 عکس

فرامرز هوتهم در نشست خبری فیلم سینمایی دارکوب به همراه امین حیایی، نگار عابدی، سارا بهرامی، علیرضا برازنده، بهزاد عبدی، محمود گبرلو، سید محمود رضوی، بهروز شعیبی و آیدین ظریف

نشست خبری فیلم «دارکوب»