عضویت از تیر 1397  |  تهران
ستاره 1،011
بررسی 53
لیست 1
مشارکت 1
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی فریبا
امّا تو هیچ بودى
و ديدم هنوز هم
در سينه هیچ نيست
به جز آرزوىِ تو...
ستاره‌ها
1،011