عضویت از تیر 1397  |  تهران
امتیاز 27،296
ستاره 888
بررسی 52
لیست 1
مشارکت 1
نمودار فعالیت‌های هفتگی
Ads
بیوگرافی فریبا
امّا تو هیچ بودى
و ديدم هنوز هم
در سينه هیچ نيست
به جز آرزوىِ تو...
ستاره‌ها
888
Ads