عضویت از تیر 1398
ستاره 84
بررسی 23
لیست 0
مشارکت 1
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی راستان
دانشجوی رسانه ، علاقمند فرهنگ ، کنجکاو در علم ارتباطات ، فیلم بین ، کتاب دوست
ستاره‌ها
84