عضویت از تیر 1396  |  تهران
ستاره 3،370
بررسی 285
لیست 7
مشارکت 109
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی کارن
نماینده(شهرک) اکباتان تو منظوم


شیر اکباتان غرب
ستاره‌ها
3،370