حواشی فیلم سینمایی «ملکه زنبورها» (3 حاشیه)
«علی‌محمد قاسمی»، کارگردان فیلم سینمایی «ملکه زنبورها»، 25 شهریور ماه سال 1396 در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی، در رابطه با موسیقی متن فیلمش، بیان داشت:
«فضا و حس و حال کار به نحوی است که نیاز به موسیقی ندارد و ریتم درون پلان‌ها قصه را به خوبی پیش خواهد برد.»

«علی‌محمد قاسمی»، کارگردان فیلم سینمایی «ملکه زنبورها»، 25 شهریور ماه سال 1396 در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی، در رابطه با قصه متن این فیلم، اذعان داشت:
«این فیلم، قصه عشق و شرم نسلی است که آرزوهایشان برآورده نشده است و دست به هر کاری می‌زنند تا عقده‌های مانده بر ذهنشان به وقوع بپیوندد و همچنین داستان نسلی امروزی‌تر که با اتکا و اعتماد به نسل مسن‌تر، در پی اثبات صداقت و پاکی خود است، برای رسیدن به آرامش و عشق. هر دو اما به دو گونه به مرگ می‌اندیشند‌.»

فیلم سینمایی «ملکه زنبورها»، سومین فیلم سینمایی «علی‌محمد قاسمی»، به عنوان کارگردان و تهیه کننده است.