حواشی سریال تلویزیونی «مس» (2 حاشیه)

مراحل فیلم‌برداری سریال مس که از مرداد ماه سال 1397 آغاز شده بود، در اواسط آذر ماه سال 1397 به پایان رسید.
مراحل فیلم‌برداری سریال مس که از مرداد ماه سال 1397 آغاز شده بود، در اواسط آذر ماه سال 1397 به پایان رسید.