حواشی فیلم سینمایی «بی‌حسی موضعی» (4 حاشیه)

فیلم سینمایی بی‌حسی موضعی، سومین همکاری مشترک بین باران کوثری و حسن معجونی بعد از فیلم‌های قصه‌ها و بی‌نامی، محسوب می‌شود.
فیلم سینمایی بی‌حسی موضعی، سومین اثر سینمایی بلند حسین مهکام، پس از آزادی مشروط و آندرانیک، در مقام کارگردانی است.
فیلم سینمایی بی‌حسی موضعی اولین تجربه سینمایی بلند حبیب رضایی، در مقام تهیه‌کنندگی است.
سهیل مستجابیان، از چهره های فضای مجازی برای نخستین بار بازی در یک فیلم سینمایی را تجربه می‌کند.