حواشی سریال تلویزیونی «گاندو» (1 حاشیه)

سریال «گاندو»، دومین همکاری مشترک بین «جواد افشار» (کارگردان) و «آرش قادری» (نویسنده) است.