حواشی فیلم سینمایی «سرخ پوست» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی سرخ پوست، دومین اثر سینمایی بلند نیما جاویدی، در مقام کارگردانی است.