گالری ویدیو سرخ پوست (1396)

رونمایی از اولین تیزر پشت صحنه «سرخ پوست»
رونمایی از اولین تیزر پشت صحنه «سرخ پوست»
فریاد انتظار ویگن در سرخ پوست
فریاد انتظار ویگن در سرخ پوست
اولین تیزر رسمی سرخپوست
اولین تیزر رسمی سرخپوست
ویدئویی ببینید از دورخوانی "سرخپوست"
ویدئویی ببینید از دورخوانی "سرخپوست"
فیلم سرخپوست منتقد: یونس فارسیان
فیلم سرخپوست منتقد: یونس فارسیان
آتیلا پسیانی دخترش رو روی فرش قرمز میبوسه
آتیلا پسیانی دخترش رو روی فرش قرمز میبوسه
ویدیو ویژه از مراسم فوتوکال و نشست رسانه ای فیلم سرخپوست
ویدیو ویژه از مراسم فوتوکال و نشست رسانه ای فیلم سرخپوست
اولین تیزر فیلم سینمایی "سرخپوست"
اولین تیزر فیلم سینمایی "سرخپوست"