حواشی برنامه تلویزیونی «پنج ستاره» (2 حاشیه)

برنامه «پنج ستاره»، در شهرک سینمایی و تلویزیونی «ایران»، ضبط و فیلم‌برداری شده است.
برنامه «پنج ستاره»، کاری از‌ گروه اجتماعی شبکه «پنج سیما»، است که بزرگترین مسابقه تلویزیون در سال‌های اخیر است.