حواشی برنامه تلویزیونی «پنج ستاره» (2 حاشیه)

برنامه «پنج ستاره»، کاری از‌ گروه اجتماعی شبکه «پنج سیما»، است که بزرگترین مسابقه تلویزیون در سال‌های اخیر است.
برنامه «پنج ستاره»، در شهرک سینمایی و تلویزیونی «ایران»، ضبط و فیلم‌برداری شده است.