حواشی سریال تلویزیونی «همسرایی» (2 حاشیه)

لوکشین اصلی سریال «همسرایی»، یک بازار مبل به نام «مجتمع تجاری اداری افشین»، است که قسمت‌های اصلی این سریال در این مجتمع فیلم‌برداری شده است.
مراحل فیلم‌برداری سریال «همسرایی»، 31 اردیبهشت ماه سال 1397 به پایان رسیده است.