حواشی فیلم سینمایی «رفتن» (3 حاشیه)

فیلم سینمایی «رفتن»، محصول مشترک بین کشور «ایران» و «افغانستان»، می‌باشد.

فیلم سینمایی «رفتن»، اولین اثر سینمایی بلند «نوید محمودی»، در مقام کارگردانی است.

فیلم سینمایی «رفتن»، قرار بود 18 اسفند ماه سال 1396 اکران شود که به دلیل «مشکلات فنی»، به تعویق افتاد.