حواشی فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» (3 حاشیه)

کمال تبریزی درباره فیلم گفته‌است: "فیلمی ست که حس لطیف زنانه در آن قوی است و ما به این گونه فیلم ها در سینما کشورمان نیاز داریم."
ابراهیم حاتمی کیا درباره شخصیت اصلی این فیلم گفته‌است: "الفت با نقش آفرینی مریلا زارعی مانند حاج کاظم فیلم آژانس شیشه ای هم در سینما و هم در ذهن مردم به خوبی به یادگار باقی خواهد ماند."
رهبر انقلاب درباره این فیلم گفته‌اند: "فیلم خیلی خوبی بود هم از لحاظ داستان که یکی از کمبودهای اکنون سینماست و هم پیچ داستانی خوبی داشت که خوب هم باز می‌شود؛ هم از لحاظ کارگردانی و هم از لحاظ بازی سنگ تمام گذاشته شده، از لحاظ محتوا این فیلم ارزشی بود."